Arányj. megj. (állókép)

A fényképezés közben megjelenített arányjelölő megjeleníthető a lejátszott állókép felett.

  1. MENU (Lejátszás) → [Lejátszás beállít.][Arányj. megj.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Arányj. megj.:
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arányjelölő. ([Be]/[Ki])
Arányjelölő szintje:
Beállíthatja a megjelenített jelölő színsűrűségét. (0 és 15 között)

Megjegyzés

  • Bár az [Arányjelölő szintje] beállítási képernyőjén kiválasztott színsűrűség nem alkalmazható a beállítási képernyőre, a jelölő a kiválasztott színsűrűséggel jelenik meg a lejátszási képernyőn.
  • Ha a megjelenítési beállítás [Hisztogram], az arányjelölő nem jelenik meg.
TP1001424911