Fókuszpont forg. (állókép/mozgókép)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a fókuszkeret átugrását az egyik szélről a másikra a fókuszkeret áthelyezésekor. Ez a funkció akkor hasznos, ha a fókuszkeretet gyorsan akarja áthelyezni az egyik szélről a másikra.

A funkció akkor használható, ha a következő [Fókuszmező] beállításokat választja ki.

 • [Terület]
 • [Pontszerű: L]/[Pontszerű: M]/[Pontszerű: S]
 • [Kiterj. pontszerű]
 • [Követés: Terület]
 • [Követés: Pontszerű L]/[Követés: Pontszerű M]/[Követés: Pontszerű S]
 • [Követés: Kiterjesztett pontszerű]

 1. MENU (Fókusz) → [Fókuszmező][Fókuszpont forg.] → kívánt beállítás.

  Ha [Forog] lett kiválasztva:

  A fókuszpont mozgását mutató kép

A menüelem részletei

Nem forog:
A kurzor nem mozdul, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélen túlhúzni.
Forog:
A kurzor a szemközti szélre ugrik, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélen túlhúzni.
TP1001415588