A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása (Tárcsám beállítások)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Tetszés szerint rendelhet funkciókat az első tárcsához, az L hátsó tárcsához, az R hátsó tárcsához és a vezérlőkerékhez, és akár három beállításkombinációt is regisztrálhat „Saját tárcsa” beállításként. A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások gyorsan előhívhatók vagy válthatók a megfelelő hozzárendelt egyéni gomb megnyomásával.

„Saját tárcsa” funkciók regisztrálása

Az első tárcsához, az L hátsó tárcsához, az R hátsó tárcsához és a vezérlőkerékhez a [Tárcsám 1][Tárcsám 3] opcióval lehet funkciót regisztrálni.

 1. MENU → (Beállítások) → [Tárcsa testresz.][Tárcsám beállítások].
 2. Válassza ki a tárcsát vagy kereket a (Tárcsám 1) opcióhoz, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
 3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

  • Ha egy tárcsához vagy kerékhez nem kíván funkciót rendelni, válassza a „--” (Nincs beállítva) lehetőséget.
 4. Ha a 2. és a 3. lépés ismétlésével kijelölte a (Tárcsám 1) alatti tárcsák és kerék funkcióit, válassza az [OK] gombot.

  A készülék regisztrálja a (Tárcsám 1) beállításokat.

  • Ha a (Tárcsám 2) és a (Tárcsám 3) opciókat is regisztrálni szeretné, végezze el a fent leírt eljárást.


„Saját tárcsa” gomb hozzárendelése

A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások előhívásához egyéni gombot rendelhet.

 1. MENU → (Beállítások) → [Működt. testresz.][Egy.gomb/tárcsab] vagy [Egy.gomb/tárcsab] → Válassza ki a „Saját tárcsa” beállítások előhívásához használni kívánt gombot.
 2. Válassza ki az előhívni kívánt „Saját tárcsa” beállítás számát vagy a „Saját tárcsa” váltási mintát.


A menüelem részletei

Tárcsám 1 tartás köz. /Tárcsám 2 tartás köz./Tárcsám 3 tartás köz.:
Amíg lenyomva tartja a gombot, a [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciókat rendeli a készülék a tárcsához/kerékhez.
Tárcsám 1→2→3 :
A gomb minden megnyomására a következő sorrendben váltakozik a funkció: „Normál funkció → Saját tárcsa 1. funkció → Saját tárcsa 2. funkció → Saját tárcsa 3. funkció → Normál funkció.”
Tárcsám 1 váltó /Tárcsám 2 váltó/Tárcsám 3 váltó:
A [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciót a készülék akkor is megtartja, ha nem tartja lenyomva a gombot. A normál funkcióhoz való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.


Fényképezés a „Saját tárcsa” váltásával

Fényképezés közben a „Saját tárcsa” előhívható az egyéni gombbal, és a felvételhez az első tárcsa, az L hátsó tárcsa, az R hátsó tárcsa és a vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a felvételi beállításokat.


Az alábbi példában az alább felsorolt funkciók vannak a „Saját tárcsa” alá regisztrálva, és a [Tárcsám 1→2→3] lehetőség van hozzárendelve az C1 (1. Egyéni) gombhoz.

Kezelőelem Tárcsám 1 Tárcsám 2 Tárcsám 3
Első tárcsa Rekesz Kreatív megj. AF keret m.: Norm
L hátsó tárcsa Zársebesség Fehéregy.(Színhőm.) AF keret m.: Norm
R hátsó tárcsa Expoz. kompenz. Fókuszmező AF keret m.: Nagy
Vezérlőkerék ISO Fehéregyensúly Nincs beállítva
 1. Nyomja meg az C1 (1. Egyéni) gombot.

  A [Tárcsám 1] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek az első tárcsához, az L hátsó tárcsához, az R hátsó tárcsához és a vezérlőkerékhez rendelve.

  • A [Tárcsám 1] opcióhoz regisztrált funkciók ikonjai a képernyő alsó részén jelennek meg.

 2. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be az ISO értéket, az első tárcsa forgatásával állítsa be a rekeszértéket, az L hátsó tárcsa forgatásával állítsa be a zársebességet, az R hátsó tárcsa forgatásával állítsa be az expozíciókompenzációt.
 3. Nyomja meg újra a C1 gombot. A [Tárcsám 2] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez, az első tárcsához, az L hátsó tárcsához és az R hátsó tárcsához rendelve.
 4. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be a [Fehéregyensúly] értékét, az első tárcsa forgatásával állítsa be a [Kreatív megj.] értéket, az L hátsó tárcsa forgatásával állítsa be a [Fehéregy.(Színhőm.)] értéket, és az R hátsó tárcsa forgatásával állítsa be a [Fókuszmező] értéket.
 5. Nyomja meg újra a C1 gombot, és módosítsa a [Tárcsám 3] alá regisztrált funkciók beállítási értékeit.

Megjegyzés

 • Ha egy „Saját tárcsa” beállításnál minden tárcsa/kerék [Nincs beállítva] értéket kapott, az egyéni gomb megnyomásakor a beállítást a készülék nem aktiválja. A [Tárcsám 1→2→3] váltás esetén is figyelmen kívül maradnak.
 • Ha egy tárcsa/kerék zárolva lett a [Tárcsa / Kerék zár] funkcióval, a „Saját tárcsa” előhívása esetén a készülék ideiglenesen feloldja a zárolást.
TP1001415578