Fókuszmező határ (állókép/mozgókép)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Gyorsabban tud [Fókuszmező] beállításokat kiválasztani, ha a választható fókuszmező-beállítások típusa korlátozott.

  1. MENU (Fókusz) → [Fókuszmező][Fókuszmező határ] → Jelölje be a használni kívánt fókuszmezőket, majd válassza az [OK] lehetőséget.
    A (pipa) jellel megjelölt fókuszmező-típusok elérhetők lesznek beállításként.

Tipp

  • Ha a [Fókuszmező váltás] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a hozzárendelt gomb minden megnyomására változik a fókuszmező. Gyorsabban választhatja ki a kívánt fókuszmezőt, ha a [Fókuszmező határ] funkcióval korlátozza a választható fókuszmező-beállítások típusát.

Megjegyzés

  • A bejelölés nélküli fókuszmezőtípusok nem választhatók ki a MENU vagy az Fn (Funkció) menü segítségével. Ha valamelyiket ki akarja jelölni, jelölje be a [Fókuszmező határ] alatt.
  • Ha eltávolítja egy [F/V AF mező vált.] vagy [AF mező regiszt.] funkcióval regisztrált fókuszmező bejelölését, a regisztrált beállítások módosulnak.
TP1001415594