Felismerési cél (állókép/mozgókép)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Kiválaszthatja azt a célt, amelyet a témafelismerő funkció felismer az automatikus fókuszállítás során.

  1. MENU (Fókusz) → [Témafelismerés][Felismerési cél] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Ember:
Embereket ismer fel témaként.
Állat/madár:
Állatokat és a madarakat ismer fel témaként.
Állat:
Állatokat ismer fel témaként.
Madár:
Madarakat ismer fel témaként.
Rovar:
Rovarokat ismer fel témaként.
Autó/vonat:
Autókat és vonatokat ismer fel témaként.
Repülőgép:
Repülőgépeket ismer fel témaként.


Részletes beállítások az egyes felismerési célokhoz

A vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával a [Felismerési cél] képernyőn részletes beállításokat adhat meg az egyes felismerési célpontokhoz. A [Felism. prior. beáll.] kivételével a funkciók csak fényképezés üzemmódban állíthatók be.

Követésváltási táv. *1 *5:
Beállíthatja a témák felismerésének hatótávolságát. A hatótávolság szűkítése azt eredményezi, hogy a fényképezőgép csak akkor helyezi a fókuszt a felismert témára, ha a téma közel van a követőkerethez. A hatótávolság növelésével a fényképezőgép a felismert témára helyezi a fókuszt akkor is, ha a téma távol van a követőkerettől. ([1(Szűk)] és [5(Széles)] között)
Követ. fenntart. szint *2 *5:
Beállíthatja azt az érzékenységet, hogy ha egy felismert téma eltűnik, folytatódjon-e a követés a téma körül, vagy a fókuszt egy olyan témára helyezze át, amely a felvételi távolságot tekintve közelebb van.
[5(Zárva)] beállítás esetén a fényképezőgép tovább követi a téma körüli területet, még olyan körülmények között is, amikor a felismert téma elveszik (például amikor a fényképezni kívánt témát egy időre elrejti egy másik tárgy).
[1(Nincs zárva)] beállítás esetén a fényképezőgép törli a követést, és gyorsan áthelyezi a fókuszt egy felvételi távolságot tekintve közelebb lévő témára, olyan körülmények között, amikor a fényképezőgép nem tudja tovább követni a felismert témát (például amikor a téma gyorsan mozog). ([1(Nincs zárva)] és [5(Zárva)] között)
Felism. érzékenység *2 *5:
Beállíthatja a témafelismerés érzékenységét. Minél alacsonyabb a beállítás, annál könnyebb megakadályozni a hamis felismerést. Minél magasabb a beállítás, annál könnyebben felismerhetők az általában problematikus témák. ([1(Alacsony)] és [5(Magas)] között)
Felism. prior. beáll. *3:
Beállíthatja, hogy melyiket kell előnyben részesíteni az állatok és a madarak egyidejű felismerésekor. ([Automatikus]/[Állatok prioritása]/[Madarak prioritása])
Felismert testrész *4:
Beállíthatja a felismerendő részt. ([Szem/Fej/Test]/[Szem/Fej]/[Szem]/[Köv. egyéni beáll] *3)
Felism. testr. v. beáll. *4:
Ha a [Felism. testrész vált.] egy egyéni gombhoz van rendelve, ezzel állíthatja be az egyéni gombbal váltható felismert részt. ([Szem/Fej/Test]/[Szem/Fej]/[Szem]/[Köv. egyéni beáll] *3)

*1Választható [Ember]/[Állat]/[Madár]/[Rovar]/[Autó/vonat]/[Repülőgép] esetében

*2csak [Állat]/[Madár]/[Rovar]/[Autó/vonat]/[Repülőgép] esetében

*3csak [Állat/madár] esetében

*4csak [Állat/madár]/[Állat]/[Madár] esetében

*5Ha a felismerési cél beállított értéke [Állat/madár], ezek a beállítások az [Állat: Részl. beáll.] vagy a [Madár: Részl. beáll.] képernyőn módosíthatók.

Tipp

  • Az állat- vagy madárszemek felismeréséhez komponálja meg a képet úgy, hogy az egész fej a látószögbe essen. Ha az állat vagy a madár fejére fókuszál, a szemet a készülék könnyebben felismeri.
  • Ha regisztrálja a [Felismert testrész] funkciót a funkció menüben, fényképezés közben módosíthatja a beállítást.

Megjegyzés

  • Ha a [Felismerési cél] beállítása nem [Ember], az alábbi funkciók nem használhatók.
    • Arc.v. t. fény. mód
    • Reg. arc elsőbb.
  • Bizonyos típusú témák nem ismerhetők fel a [Felismerési cél] beállításnak megfelelően. Ezenkívül néha a beállított célon kívüli témákat is felismer a készülék témaként. Ilyen esetben állítsa a [Fókuszmező] értéket [Terület] vagy [Pontszerű] értékre, és mozgassa a fókuszkeretet közelebb a témához, hogy könnyebben felismerhető legyen a téma.
TP1001421760