Figyelmeztető üzenetek

Zóna/dátum/idő beállítása.

 • Állítsa be a zónát, a dátumot és az időt. Ha hosszú időn át nem használta a készüléket, töltse fel a beépített segédakkumulátort.

A tápellátás elégtelen.

 • A képérzékelő tisztítása funkció nem működik, mert az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel az akkumulátoregységet.

Memóriakártya nem használható. Formázza?

 • A memóriakártyát számítógéppel formázták, és módosult a fájlformátum. Válassza a [Bevitel] gombot, majd formázza meg a memóriakártyát. Újra használhatja a memóriakártyát, azonban a memóriakártyán lévő minden korábbi adat törlődik. A formázás hosszabb időt vehet igénybe. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, cserélje ki a memóriakártyát.

Memóriakártya hiba

 • Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.
 • A formázás nem sikerült. Formázza meg újra a memóriakártyát.

A memórikártya nem olvasható. Helyezze be újra.

 • Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.
 • Sérült a memóriakártya.
 • Szennyezettek a memóriakártya érintkezői.

Memóriakártya zárolva.

 • A használt memóriakártya rendelkezik írás- vagy törlésvédelmi kapcsolóval, és a kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót írást engedélyező állásba.

Nem nyitható a zár, mivel nincs behelyezve a memóriakártya.

 • Nincs behelyezve memóriakártya.
 • Ha azt akarja, hogy akkor is kioldjon a zár, amikor nincs memóriakártya a fényképezőgépben, állítsa a [Kiold m.kártya nélkül] opciót [Engedélyezés] értékre. Ebben az esetben a készülék nem menti el a képeket.

Előfordulhat, hogy e memória- kártyára nem lehet normálisan rögzíteni vagy róla lejátszani.

 • Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.

Végrehajtás...

 • Zajcsökkentés történik. A zajcsökkentési folyamat közben nem készíthet újabb felvételt.

Nem tudja kijelezni.

 • Előfordulhat, hogy más készülékkel készített képek, illetve számítógéppel módosított képek nem jeleníthetők meg.
 • A számítógéppel való feldolgozás, például a képfájlok törlése belső ellentmondásokat okozhat a képkezelő fájlokban. Javítsa ki a képkezelő fájlokat.

Ellenőrizze a felszerelt lencsét. Nem támogatott lencséhez, állítsa át a menüben a "Kiold lencse n."-t "Engedélyezés"-re.

 • Az objektív nem megfelelően, vagy egyáltalán nincs csatlakoztatva. Ha az üzenet csatlakoztatott objektív esetén jelenik meg, csatlakoztassa újra az objektívet. Ha az üzenet gyakran megjelenik, ellenőrizze, hogy a készülék és az objektív érintkezői tiszták-e.
 • Ha a készüléket csillagászati távcsőhöz vagy hasonló készülékhez csatlakoztatja, vagy ha nem támogatott objektívet használ, állítsa a [Kiold lencse n.] opciót [Engedélyezés] értékre.

A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.

 • A folyamatos felvételkészítés következtében felforrósodott a készülék. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a készülék lehűl annyira, hogy újra készen áll a felvételkészítésre.

(Figyelmeztetés túlmelegedésre)

 • Hosszú ideig rögzített képeket, ezért a készülék felmelegedett.

(Képkezelő fájl hiba)

 • A képek száma túllépi azt a mennyiséget, amellyel a készülék még képes adatkezelést folytatni a képkezelő fájlban.

(Képkezelő fájl hiba)

 • A képkezelő fájlba történő regisztrálás nem lehetséges. Importálja számítógépre az összes képet, és állítsa helyre a memóriakártyát.

Képkezelő fájl hiba

 • Valamilyen probléma van a képkezelő fájllal. Válassza a következőket: MENU (Felvétel) → [Adathordozó][Képkez.fájl helyre.].

Rendszer hiba
Fényképezőgép hiba. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

 • Vegye ki az akkumulátoregységet, majd helyezze vissza. Ha az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a helyileg illetékes Sony szervizhez.

Képkezelő fájl hiba. Helyreállítja?

 • Nem lehet mozgóképet rögzíteni vagy lejátszani, mert a képkezelő fájl sérült. Állítsa helyre a képkezelő fájlt a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Nem tud képet nagyítani.
Nem tudja a képet forgatni.

 • Előfordulhat, hogy a más készülékkel készített képek nem nagyíthatók ki vagy forgathatók el.

Nem lehet több mappa.

 • A memóriakártyán lévő egyik mappa első három számjegye „999.” Nem hozható létre több mappa a fényképezőgépen.

TP1001384631