A fókuszálási mód kiválasztása (Fókusz mód)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

A téma mozgásának megfelelő fókuszálási mód kiválasztására szolgál.

 1. MENU (Fókusz) → [AF/MF][Fókusz mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Egyszeri AF:
A fókuszbeállítás után a készülék rögzíti a fókuszt. Használja ezt, ha a téma nyugalomban van.

Automatikus AF:
[Egyszeri AF] és [Folyamatos AF] váltakozik a téma mozgásának megfelelően. Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a készülék rögzíti a fókuszt, amikor a témát mozdulatlannak érzékeli, és folyamatosan tovább fókuszál, amikor a téma mozog. Folyamatos fényképezés közben a készülék a második felvételtől kezdve automatikusan [Folyamatos AF] módban fényképez.

Folyamatos AF:
A készülék mindaddig folyamatosan fókuszál, amíg az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Használja ezt, ha a tárgy mozgásban van. [Folyamatos AF] módban a fényképezőgép nem ad hangjelzést a témára fókuszáláskor.

DMF:
Az automatikus fókuszállítás után elvégezheti kézzel a fókusz finombeállítását, ezáltal gyorsan a témára fókuszálhat, nem kell az elejétől kezdenie a [Kézi fókusz] használatát. Ez kényelmes például makrófelvételek készítésekor.

Kézi fókusz:
A készülék kézi fókuszállítással működik. Ha automatikus fókuszálással nem sikerül a kívánt tárgyat befókuszálni, használjon a [Kézi fókusz] funkciót.


Fókuszjelzés

(látható):
A téma fókuszban van és a fókusz rögzített.

(villog):
A téma nincsen fókuszban.

(látható):
A téma fókuszban van. A fókusz folyamatosan lesz állítva, a téma mozgásainak megfelelően.

(látható):
A fókuszálás folyamatban van.

Az autofókusz funkcióval nehezen befókuszálható témák

 • Sötét és távoli témák
 • Gyenge kontrasztú témák
 • Üvegen keresztül látható témák
 • Gyorsan mozgó témák
 • Fényt visszaverő vagy fényes felületek
 • Villogó fény
 • Ellenfényben lévő témák
 • Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például az épületek homlokzata.
 • A fókuszmezőben eltérő fókusztávolságú témák vannak.

A kézi fókuszállítás állandó engedélyezése fényképezéskor

Ha az [Állandó kézifókusz] opciót [Be] értékre állítja be, kézi fókuszállítást végezhet, függetlenül a fókuszmód beállításától.
Az automatikus és a kézi élességállítást is használhatja anélkül, hogy megváltoztatná a fókuszmód beállítást.

Tipp

 • [Folyamatos AF] módban a [Fókuszrögzítés] funkcióhoz társított gomb lenyomásával és nyomva tartásával rögzítheti a fókuszt.
 • Ha [Kézi fókusz] vagy [Közvetl.kézifók.] üzemmódban végtelenre állítja a fókuszt, a képernyőn vagy a keresőben ellenőrizze, hogy a téma elég távol van-e.

Megjegyzés

 • Az [Automatikus AF] csak akkor választható, ha a használt objektív támogatja a fázisérzékelő AF módot.
 • Ha [Folyamatos AF] vagy [Automatikus AF] van beállítva, a látószög a fókuszállítás közben apránként változhat. Ennek nincs hatása magukra a készített képekre.
 • Csak [Folyamatos AF] és [Kézi fókusz] választható mozgóképfelvételnél, vagy az Állókép/Mozgókép/S&Q tárcsa (Mozgókép) vagy S&Q (S&Q Motion) beállítása esetén.
TP1001409389