Szimpla Exp Sor

állókép

Több képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. A képek rögzítése után kiválaszthatja a célnak megfelelőt.
Mivel az exponáló gomb minden megnyomására egyetlen kép készül, a fókusz és a kompozíció minden egyes felvételre beállítható.

 1. Válassza a / (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerékkel → [Szimpla Exp Sor].
  • A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU (Felvétel) → [Képtovább. mód][Képtovább.mód].
 2. A vezérlőkerék segítségével válassza ki a kívánt expozíciós értéket és a készíteni kívánt képek számát.
  • Két kép rögzítésének beállításakor megválaszthatja, hogy az expozíciót a + (felül) vagy - (alul) oldalra állítja.
  • Az [Exp.-eltolási beáll.] menü a vezérlőkerék jobb oldalával jeleníthető meg.
 3. Állítsa be a fókuszt, és fényképezzen.
  • Kép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

A menüelem részletei

Expozíciós érték:
Beállíthatja, hogy mennyivel módosítsa az expozíciós értéket a sorozatfelvétel során.
Felvételek száma:
Beállíthatja a sorozatfelvétel során készítendő képek számát.

Megjegyzés

 • Ha [ISO AUTO] van kiválasztva [Kézi expozíció] módban, az expozíció az ISO érték beállítása esetén módosul. Ha nem [ISO AUTO] beállítás lett kiválasztva, az expozíció a zársebesség beállítása esetén módosul.
 • Ha kompenzálja az expozíciót, az expozíció a kompenzált értéknek megfelelően tolódik el.
 • Az expozíciósorozat funkció nem választható a következő felvételi módok esetében:
  • [Intell. autom.]
  • [Jelenet]
  • Ha a [Képtulajdonságok] beállítása nem [Ki]
TP1001409352