Fájl/mappa beáll.

Konfigurálhatja a rögzítendő állókép mappájával és fájlnevével kapcsolatos beállításokat.

  1. MENU (Felvétel) → [Fájl][Fájl/mappa beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Fájlszámozás:
Beállíthatja az állóképekhez rendelt fájlnevek számozási módját.
[Folyamatos]: Nem nullázza le az egyes mappákban lévő fájlnevek számát.
[Visszaállítás]: Minden mappa esetében nulláról kezdi a fájlok számozását.
Fájlsz. kénysz. visszaáll.:
Visszaállítja az állóképfájlok számát, és új mappát hoz létre.
Fájlnév megadása:
Megadhatja a fájlnevek első három karakterét.
Mappanév:
Beállíthatja a mappanevek hozzárendelésének módját.
[Normál form.]: A mappák neve „mappasorszám + 5 szabadon választható karakter”. Példa: 100MSDCF
[Dátum form.]: A mappák neve „mappa sorszám + É (az évszám utolsó számjegye)/HH/NN”.
Példa: 10030405 (mappasorszám: 100; dátum: 04/05/2023)

Tipp

  • Ha a [Mappanév] beállítása [Normál form.], a mappanév utolsó 5 karaktere beállítható az [Új mappa] lehetőséggel.
  • A mappanév utolsó öt karaktere a [Fájlsz. kénysz. visszaáll.] lehetőséggel is beállítható.

Megjegyzés

  • A [Fájlnév megadása] mezőbe csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter írhatók be. Az aláhúzás karakter nem használható első karakterként.
  • A [Fájlnév megadása] mező segítségével megadott három karakter csak a beállítás megadása után rögzített fájlokra vonatkozik.
TP1001416336