Wi-Fi kapcsolat

Beállíthatja, hogy kívánja-e használni a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját.

  1. MENU(Hálózat) → [Wi-Fi][Wi-Fi kapcsolat] → kívánt beállítás.
    • A csatlakoztatható hozzáférési pontok kereséséhez állítsa ezt a funkciót [Be] értékre. Ha nem található csatlakoztatható hozzáférési pont, használja a [WPS benyom] vagy a [Csatlak. pont beállít.] lehetőséget a beállítások megadásához.

A menüelem részletei

Be:
Használja a Wi-Fi funkciót.
Ki:
Nem használja a Wi-Fi funkciót.
TP1001423365