Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban

 • Ha megjelenik a képernyőn a (Figyelmeztetés túlmelegedésre ikon), ne vegye ki azonnal a memóriakártyát a fényképezőgépből. Ehelyett várjon egy ideig a fényképezőgép kikapcsolása után, mielőtt kiveszi a memóriakártyát. Ha hozzáér a forró memóriakártyához, akkor az leeshet és megsérülhet. A memóriakártya eltávolításakor legyen óvatos.
 • Ha többször rögzít/töröl képeket, a memóriakártyán lévő adatok töredezetté válhatnak, és előfordulhat, hogy megszakad a mozgóképfelvétel. Ilyen esetben mentse a képeket számítógépre vagy más tárolóeszközre, majd a fényképezőgép használatával futtassa le a [Formázás] parancsot.
 • Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, a memóriakártyát vagy az USB-kábelt, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ha világít a memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
 • A védeni kívánt adatokról készítsen biztonsági másolatot.
 • Nem garantált, hogy minden memóriakártyával jól működik a készülék.
 • USB-kábel csatlakoztatásakor az SDXC memóriakártyákra rögzített képek nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát. Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden adatot törölne a kártyáról.
  (Az exFAT az SDXC memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
 • Ne érje víz a memóriakártyát.
 • Ne ütögesse, ne hajlítsa meg, és ne ejtse le a memóriakártyát.
 • Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát az alábbi körülmények között:
  • Magas hőmérsékletű helyek, például napon parkoló gépkocsi belseje
  • Közvetlen napfénynek kitett helyek
  • Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyek
 • Ha a memóriakártyát olyan helyen használják, ahol erős mágneses tér, statikus elektromosság vagy elektromos zaj lehet rá hatással, megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
 • Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya érintkezőit.
 • Ne hagyja a memóriakártyát kisgyermekek számára elérhető helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik.
 • Ne szedje szét és ne alakítsa át a memóriakártyát.
 • A memóriakártya huzamosabb ideig tartó használat után közvetlenül forró lehet. Legyen óvatos, amikor hozzányúl.
 • Nem garantálható, hogy a számítógéppel formázott memóriakártyák működnek a készülékkel. Ne felejtse a memóriakártyát a készülékkel megformázni.
 • Az adatok olvasási/írási sebessége a memóriakártya és a használt eszköz kombinációjától függően eltér.
 • Ne nyomja erősen a tollat, amikor a memóriakártyán az emlékeztető sávra ír.
 • Ne ragasszon címkét a memóriakártyára, sem a memóriakártya-adapterre. Lehet, hogy úgy nem tudja eltávolítani a memóriakártyát.
 • Ha egy SD memóriakártya írásvédelmi vagy törlésvédelmi kapcsolója LOCK állásban van, nem lehet képeket rögzíteni vagy törölni. Ebben az esetben állítsa át a kapcsolót a rögzítést megengedő állásba.
 • Ha microSD memóriakártyát akar használni a készülékkel:
  • Ügyeljen rá, hogy egy megfelelő adapterbe helyezze be a memóriakártyát. Ha egy memóriakártyát memóriakártya-adapter nélkül helyez a készülékbe, előfordulhat, hogy nem fogja tudni kivenni azt a készülékből.
  • Amikor memóriakártyát helyez be egy memóriakártya-adapterbe, ügyeljen arra, hogy a memóriakártyát a helyes irányban, teljesen helyezze be. Hibás működést okozhat, ha a kártya nem megfelelően van behelyezve.
TP1001409459