Fókusznagyítás

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Képkészítés előtt a kép kinagyításával ellenőrizheti a fókuszt.

Az [Auto fókuszál. MF] használatával ellentétben a fókuszállító gyűrű használata nélkül nagyíthatja ki a képet.

 1. MENU (Fókusz) → [Fókuszsegéd][Fókusznagyítás].
 2. A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítsa ki a képet, és a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával válassza ki a nagyítás területét.
  • Ahányszor megnyomja a középső gombot, megváltozik a nagyítási arány.
  • A nagyítás kezdeti beállítását a következőképpen adhatja meg: MENU (Fókusz) → [Fókuszsegéd][Eredeti fókuszállít.] vagy [Eredeti fókuszáll.].
 3. Ellenőrizze a fókuszt.
  • A (Törlés) gomb megnyomásával a nagyítás helyét a kép közepére viheti.
  • [Kézi fókusz] fókuszálás esetén a nagyított kép megjelenítése közben állíthatja be a fókuszt. Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Ki], a [Fókusznagyítás] funkció leáll, ha félig lenyomja az exponáló gombot.
  • Ha félig lenyomja az exponáló gombot, amikor automatikus fókuszállítás közben nagyított kép jelenik meg, az [AF Fókuszállítás] beállítástól függően a készülék különböző funkciókat hajt végre.
   • Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Be]: Újra automatikus fókuszállítást hajt végre.
   • Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Ki]: Kilép a [Fókusznagyítás] funkcióból.
  • A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU (Fókusz) → [Fókuszsegéd][Fókusz nagy. idő].

A fókusznagyító funkció használata érintővezérléssel

Ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállított értéke [Érintő fókusz], a képernyő megérintésével kinagyíthatja a képet, és beállíthatja a fókuszt. Végezze el előre az alábbi beállításokat.

 • [Érintő Vezérlés]: [Be]
 • [Fénykép. képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt:
  • Állítsa a [Fénykép. képernyő] opciót [Be] értékre.
  • Állítsa a [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő fókusz] értékre.
 • [É.képernyő/É.felület]: A használatnak megfelelően állítsa be.
Ha [Kézi fókusz] fókuszmódban a képernyővel fényképez, a [Fókusznagyítás] elvégzéséhez koppintson duplán a befókuszálandó területre.
Ha a keresővel fényképez, dupla koppintásra egy keret jelenik meg a képernyő közepén, amit elhúzással áthelyezhet. A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítható ki a kép.

Tipp

 • A fókusznagyító funkció használata közben a nagyított területet az érintőképernyőn elhúzva mozgathatja.
 • Ha ki akar lépni a fókusznagyító funkcióból, koppintson duplán újra a képernyőre. Ha az [AF Fókuszállítás] beállítása [Ki], a fókusznagyító funkcióból az exponáló gomb félig történő lenyomásával lehet kilépni.
 • A nagyított kép megjelenítése közben az Fn (Funkció) gomb megnyomásával beállíthatja, hogy fényképezés után kilépjen-e vagy folytassa a nagyított megjelenítést. Ez a funkció akkor érhető el, ha a következő beállításokkal fényképez:
  • Fókuszmód: [Egyszeri AF], [Közvetl.kézifók.] vagy [Kézi fókusz]
  • Képtovábbítási mód: [Egyszeri Felv.] vagy [Folyamatos Felv]
  • [AF Fókuszállítás]: [Be]
  • [Auto visszanéz.]: [Ki]
TP1001384799