Exp.-eltolási beáll.

állókép

Beállíthatja az önkioldós fényképezést, az expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat képsorrendjét, valamint a fókuszsorozat felvételi módját sorozatfelvétel módban.

  1. MENU (Felvétel) → [Képtovább. mód][Exp.-eltolási beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Önkioldó exp. alatt:
Beállíthatja, hogy használja-e az önkioldót expozícióeltolásos felvételhez. Azt is beállíthatja, hogy hány másodperc teljen el az önkioldó használatakor a zár kioldásáig.
(Ki/2 másodperc/5 másodperc/10 másodperc)
Expozíció sorrend:
Kiválasztja az expozíciós sorrendet expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat esetén.
(0→-→+/-→0→+)
Fókuszsor. sorrend.:
Beállíthatja a fókuszsorozat képsorrendjét. ([0→+]/[0→-→+])
Expozíciósimítás:
Beállíthatja, hogy a fókuszsorozattal történő fényképezés közben automatikus legyen-e az expozíció beállítása. ([Be]/[Ki])
Felvételi időköz:
Beállítja a felvételi időközt fókuszsorozattal történő fényképezéshez. ([Legrövidebb]/[1 másodperc]/[2 másodperc]/[3 másodperc]/[5 másodperc]/[10 másodperc]/[15 másodperc]/[30 másodperc])
Fókuszs. ment. hely:
Beállíthatja a fókuszsorozattal készített állóképek mentési célmappáját. ([Aktuális mappa]/[Új mappa])

Megjegyzés

  • Ha [0→-→+] van kiválasztva a [Fókuszsor. sorrend.] alatt, a fókuszsorozat felvételszámának rögzített értéke három lesz.
TP1001409507