ตั้งค่าปุ่มหมุน

ท่านสามารถสลับฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าปุ่มหมุน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

Tv Av:
ปุ่มหมุนด้านหน้าใช้เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ และปุ่มหมุนด้านหลังใช้เพื่อปรับค่ารูรับแสง
Av Tv:
ปุ่มหมุนด้านหน้าใช้เพื่อปรับค่ารูรับแสง และปุ่มหมุนด้านหลังใช้เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่น [ตั้งค่าปุ่มหมุน] จะเปิดทำงานเมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ “M”