โหมดไฟวิดีโอ

กำหนดการตั้งค่าแสงไฟสำหรับแสง LED HVL-LBPC (แยกจำหน่าย)

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [โหมดไฟวิดีโอ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เชื่อมโยงไฟกล้อง:
แสงวิดีโอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดียวกันกับการใช้งาน ON/OFF ของกล้องนี้
เชื่อมโยงการบันทึก:
แสงวิดีโอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดียวกันกับการเริ่ม/หยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เชื่อมโยงบันทึก&STBY:
แสงวิดีโอจะเปิดเมื่อการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเริ่มขึ้น และจะหรี่ลงเมื่อไม่ได้บันทึก (STBY)
อัตโนมัติ:
แสงวิดีโอจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมืด