โลโก้ใบรับรอง (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)

แสดงโลโก้รับรองบางตัวสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

  1. MENU(ตั้งค่า) → [โลโก้ใบรับรอง]