มุมภาพ

มุมภาพจะเปลี่ยนเป็นเทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรมหรือ APS-C/Super 35mm ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับ [APS-C/Super 35mm] และเลนส์ที่ติดตั้ง มุมภาพยังแตกต่างกันสำหรับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย

มุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรม

(A) เมื่อถ่ายภาพนิ่ง (ที่มีการตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ [3:2])

(B) เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว


กล้องจะถ่ายด้วยมุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรมในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] และติดเลนส์ที่รองรับการถ่ายภาพแบบฟูลเฟรม
 • [APS-C/Super 35mm] ถูกตั้งไว้ที่ [ปิด]

มุมภาพเทียบเท่ากับขนาด APS-C/Super 35mm

(A) เมื่อถ่ายภาพนิ่ง (ที่มีการตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ [3:2])

(B) เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว


กล้องจะถ่ายด้วยมุมภาพที่เทียบเท่ากับขนาด APS-C หรือ Super 35mm ในสถานการณ์ต่อไปนี้ มุมภาพจะประมาณ 1.5 เท่าของช่วงความยาวโฟกัสที่ระบุอยู่บนเลนส์

 • ตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] และติดเลนส์สำหรับขนาด APS-C โดยเฉพาะ
 • [APS-C/Super 35mm] ถูกตั้งไว้ที่ [เปิด]

หมายเหตุ

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวฟูลเฟรมด้วยการตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [30p 60M] หรือ [30p 100M] มุมภาพ (B) จะเทียบเท่ากับประมาณ 1.2 เท่าของช่วงความยาวโฟกัสที่ระบุอยู่ที่เลนส์

  (A) มุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรม

  (B) มุมภาพในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S 4K เป็น [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) มุมภาพเทียบเท่ากับ Super 35mm