กริปแนวตั้ง

ท่านสามารถติดตั้งกริปแนวตั้ง (แยกจำหน่าย) เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้และบันทึกภาพในแนวตั้ง ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะติดกริปแนวตั้ง ดูรายละเอียดจากคำแนะนำการใช้งานสำหรับกริปแนวตั้ง

วิธีถอดฝาปิดแบตเตอรี่

เลื่อนก้านปลดฝาปิดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ไปตามทิศทางของลูกศร
ก้านฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่จะถูกเก็บไว้ในฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่

  • ท่านสามารถติดฝาปิดแบตเตอรี่ที่ได้ถอดออกลงบน กริปแนวตั้ง เพื่อจะได้ไม่ทำหาย
  • เมื่อติดกริปแนวตั้งเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะแสดงเป็น

วิธีใส่ฝาปิดแบตเตอรี่

เลื่อนก้านปลดฝาปิดแบตเตอรี่และจัดให้บานพับฝาปิดแบตเตอรี่ตรงกับรูก้านฝาปิดแบตเตอรี่เพื่อใส่ฝาปิดแบตเตอรี่

คำแนะนำ

  • แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในกริปแนวตั้งสามารถชาร์จได้ขณะที่กริปแนวตั้งติดอยู่กับกล้อง
    ปิดสวิตช์กล้องและเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) ด้วยสายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับติดผนัง

หมายเหตุ

  • อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2/LA-EA4 (แยกจำหน่าย) และกริปแนวตั้งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งไว้ด้วยกัน ถ้าท่านติดตั้งไว้ด้วยกัน จะส่งผลให้ระยะห่างระหว่างอะแดปเตอร์แปลงเมาท์และกริปแนวตั้งแคบลง ทำให้การถือกล้องทำได้ยาก