คร่อม DRO

ท่านสามารถบันทึกได้รวมสามภาพ โดยแต่ละภาพมีค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกที่แตกต่างกัน

  1. เลือก (ถ่ายคร่อม) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
    • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
  2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][แบบคร่อม][คร่อม DRO] → โหมดที่ต้องการ
    • หน้าจอตั้งค่า [แบบคร่อม] จะแสดงโดยกดปุ่ม Fn
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

คร่อม DRO: Lo:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลี่ยนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกเล็กน้อย (Lv 1, Lv 2 และ Lv 3)
คร่อม DRO: Hi:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลี่ยนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกมาก (Lv 1, Lv 3 และ Lv 5)

หมายเหตุ

  • ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ