การใช้แฟลชแบบมีสายซิงค์

 1. เปิดฝาปิดขั้วต่อ (ซิงค์แฟลช) (A) แล้วต่อสายซิงค์

คำแนะนำ

 • ถ้าหน้าจอมืดเกินกว่าจะทำการตรวจสอบองค์ประกอบภาพได้ ให้ตั้ง [แสดง Live View] ไว้ที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบองค์ประกอบภาพขณะถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
 • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับแฟลชที่มีขั้วต่อการซิงค์ซึ่งมีระบบป้องกันการสลับขั้ว

หมายเหตุ

 • ตั้งโหมดระดับแสงไว้ที่การปรับระดับแสงเอง (แนะนำให้เลือกค่าความไวแสงอื่นที่ไม่ใช่ ISO AUTO) และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลงตามค่าต่อไปนี้หรือช้ากว่านี้:
  • 1/200 วินาที
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่แฟลชแนะนำให้ใช้
 • โปรดใช้แฟลชที่มีแรงดันไฟซิงค์ไม่เกิน 400 V
 • ปิดแฟลชที่ต่ออยู่กับสายซิงค์ เมื่อต่อสายซิงค์เข้ากับขั้วต่อ (ซิงค์แฟลช) หรือแฟลชอาจมีแสงเมื่อต่อสายซิงค์
 • ระดับไฟแฟลชจะตั้งไว้ที่ระดับสูงสุด ไม่สามารถตั้งค่า [ชดเชยแสงแฟลช] ได้
 • ไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชั่นสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ ใช้ฟังก์ชั่นสมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเองเพื่อให้ได้สมดุลแสงสีขาวที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • เมื่อต่อแฟลชเข้ากับขั้วต่อ (ซิงค์แฟลช) ตัวแสดงแฟลชจะไม่แสดงขึ้น
 • แฟลชจะใช้งานไม่ได้เมื่อตั้ง [ชนิดของชัตเตอร์] ไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์]