การแสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร์ (แสดงจังหวะถ่ายภาพ)

ตั้งค่าวิธีแสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร์ในหน้าจอ ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงจังหวะถ่ายภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด: ชนิดที่ 1/เปิด: ชนิดที่ 2:
แสดงกรอบรอบกรอบการโฟกัส
เปิด: ชนิดที่ 3/เปิด: ชนิดที่ 4:
แสดง ในบริเวณทั้งสี่มุมของหน้าจอ
ปิด:
ไม่แสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร์ในระหว่างถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย

[เปิด: ชนิดที่ 1] / [เปิด: ชนิดที่ 2] (ตัวอย่าง)

[เปิด: ชนิดที่ 3] / [เปิด: ชนิดที่ 4]