การใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

การใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ท่านสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบซึ่งจะทำได้ยาก เมื่อใช้ชัตเตอร์เชิงกล เช่น การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงหรือการสั่นไหว การถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ที่มีความเร็วสูงพิเศษและการถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหายจากหน้าจอ*

*ขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย หน้าจอจะไม่มีอาการภาพหายหรือภาพกระตุก และสามารถมองวัตถุได้ต่อเนื่องผ่านช่องมองภาพหรือจอภาพในระหว่างถ่ายภาพได้

ประเภทของชัตเตอร์และประสิทธิภาพของกล้อง

ช่วงความเร็วชัตเตอร์ของกล้อง เสียงชัตเตอร์ การเกิดอาการภาพหายและความพร้อมใช้งานของแฟลชสำหรับแต่ละการตั้งค่ามีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของชัตเตอร์
อัตโนมัติ ชัตเตอร์ระบบกลไก ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความเร็วชัตเตอร์ การถ่ายภาพเดี่ยว:
BULB – 1/32000*1 *2
การถ่ายภาพต่อเนื่อง:
1/8 – 1/32000*1 *2
การถ่ายภาพเดี่ยว:
BULB – 1/8000
การถ่ายภาพต่อเนื่อง:
30 – 1/8000
การถ่ายภาพเดี่ยว:
30 – 1/32000*1 *2
การถ่ายภาพต่อเนื่อง:
1/8 – 1/32000*1 *2
เสียงชัตเตอร์ การถ่ายภาพเดี่ยว: เสียงชัตเตอร์เชิงกล
การถ่ายภาพต่อเนื่อง: เสียงชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เสียงชัตเตอร์เชิงกล เสียงชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
อาการภาพหาย การถ่ายภาพเดี่ยว: เกิดขึ้น
การถ่ายภาพต่อเนื่อง: ไม่มีอาการภาพหาย*3
เกิดขึ้น ไม่มีอาการภาพหาย*3
แฟลช ใช้งานได้*4 ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้

*1ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดคือ 1/16000 วินาที เมื่อไม่ได้ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ S (กำหนดชัตเตอร์สปีด) หรือ M (ปรับระดับแสงเอง) หรือในระหว่างการถ่ายคร่อมที่มีการตั้งค่าอื่นนอกจาก [คร่อมสมดุลย์สีขาว] หรือ [คร่อม DRO]

*2ค่าถัดจาก 1/16000 วินาทีคือ 1/32000 วินาที เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ S (กำหนดชัตเตอร์สปีด) หรือ M (ปรับระดับแสงเอง)

*3เมื่อตั้งค่า [แสดงการเริ่มถ่ายภาพ] ไว้ที่ [เปิด] อาการภาพหายจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อถ่ายภาพแรกเท่านั้น

*4ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดคือ 1/8000 วินาที เมื่อทำการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยแฟลช

การถ่ายภาพขั้นสูงโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์

ท่านสามารถใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายภาพโดยไม่ให้มีเสียงชัตเตอร์ได้

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ชนิดของชัตเตอร์][ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์]
  • เลือก [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] หรือ [อัตโนมัติ] สำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [สัญญาณเสียง][ปิด] หรือ [เปิด: ที่ไม่ใช้ชัตเตอร์]


การถ่ายภาพขั้นสูงโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: การถ่ายภาพต่อเนื่องโดยไม่มีอาการภาพหาย

ท่านสามารถใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีการติดตามโฟกัสและระดับแสงโดยไม่มีอาการภาพหายในหน้าจอได้

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ชนิดของชัตเตอร์][อัตโนมัติ] หรือ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์]
 2. หมุนปุ่มหมุนปรับโหมด แล้วเลือก P (โปรแกรมอัตโนมัติ), A (กำหนดค่ารูรับแสง), S (กำหนดชัตเตอร์สปีด) หรือ M (ปรับระดับแสงเอง) จากนั้นตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (ตัวอย่างเช่น: ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาทีและค่ารูรับแสง F2.8)
  • กล้องจะไม่ปรับระดับแสงในโหมดปรับระดับแสงเอง เมื่อตั้งค่า [ISO] เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [ISO AUTO]
 3. หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน แล้วเลือก (ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi), (ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid) หรือ (ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo)
 4. หมุนปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัส แล้วเลือก AF-C (AF ต่อเนื่อง) จากนั้นเริ่มถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • หากต้องการให้แสดงระยะเวลาถ่ายภาพในหน้าจอในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย ให้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงจังหวะถ่ายภาพ]
 • หากต้องการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของกล้อง ขอแนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำ UHS-II เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ UHS-II ให้ใส่เข้าไปในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 1

หมายเหตุ

 • เมื่อถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ ให้ทำการถ่ายภาพภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเอง พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและการถ่ายภาพบุคคลของเป้าหมายอย่างเพียงพอ
 • แม้ว่าได้ตั้งค่าให้กล้องถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ แต่กล้องก็จะไม่เงียบสนิท
 • แม้ว่าได้ตั้งค่าให้กล้องถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์ การทำงานของรูรับแสงและการโฟกัสก็จะส่งเสียงได้
 • เมื่อใช้เลนส์ที่เข้ากันได้กับระบบขับเคลื่อนรูรับแสงใน AF อาจได้ยินเสียงจากระบบขับเคลื่อนรูรับแสงขณะถ่ายภาพต่อเนื่อง หากตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ไว้ที่ [ให้ความสำคัญกับโฟกัส]
 • หากตั้งค่า [สัญญาณเสียง] เป็น [ปิด] กล้องจะไม่ส่งเสียงบีป เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัสหรือเมื่อใช้งานระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • ในระหว่างถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย ยิ่งใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง อัตราการรีเฟรชการแสดงผลของหน้าจอก็จะยิ่งลดลงเช่นกัน หากต้องการให้หน้าจอแสดงผลได้อย่างราบรื่น เพื่อติดตามวัตถุ ให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เร็วกว่า 1/125 วินาที
 • ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงานแตกต่างไป เมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์เข้ากับกล้อง