ตั้งค่า PC รีโมท: ภาพใน PC (RAW+J)

เลือกประเภทไฟล์สำหรับภาพที่ต้องการถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ในการถ่ายภาพ PC Remote
เมื่อทำการถ่ายภาพนิ่งโดยใช้ PC Remote แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์จะไม่แสดงภาพจนกว่าจะถ่ายโอนภาพเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำการถ่ายภาพ RAW+JPEG ท่านสามารถเร่งความเร็วในการประมวลผลการแสดงภาพได้โดยการถ่ายโอนเฉพาะภาพ JPEG แทนที่จะถ่ายโอนทั้งภาพ RAW และภาพ JPEG

*PC รีโมท: ใช้ Imaging Edge (Remote) เพื่อสั่งงานผลิตภัณฑ์นี้จากคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฟังก์ชั่นอย่างเช่น การถ่ายภาพและจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า PC รีโมท][ภาพใน PC (RAW+J)] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

RAW & JPEG:
ถ่ายโอนทั้งไฟล์ RAW และ JPEG ไปยังคอมพิวเตอร์
JPEG เท่านั้น:
ถ่ายโอนเฉพาะไฟล์ JPEG ไปยังคอมพิวเตอร์
RAW เท่านั้น:
ถ่ายโอนเฉพาะไฟล์ RAW ไปยังคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

  • [ภาพใน PC (RAW+J)] สามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW & JPEG] เท่านั้น
  • การตั้งค่าสำหรับ [ตั้งค่า PC รีโมท] ยังถูกนำไปใช้เมื่อทำการถ่ายภาพ PC รีโมทโดยใช้ [PC รีโมท (LAN มีสาย)]