ตั้งค่า LAN มีสาย

กำหนดค่าระบบ LAN แบบใช้สาย

  1. MENU(เครือข่าย) → [ตั้งค่า LAN มีสาย] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งค่า IP Address:
ตั้งว่าจะกำหนดที่อยู่ IP สำหรับระบบ LAN แบบใช้สายโดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง
แสดงข้อมูล LAN มีสาย:
แสดงข้อมูล LAN แบบใช้สายสำหรับกล้องนี้ เช่น ที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP


IP Address:
หากท่านใส่ที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง ให้ใส่ที่อยู่ที่กำหนดไว้
Subnet Mask/เกตเวย์เริ่มต้น/เซิร์ฟเวอร์Primary DNS/เซิร์ฟเวอร์ Second DNS:
ถ้าท่านตั้งค่า [ตั้งค่า IP Address] ไว้ที่ [แมนนวล] ให้ใส่ที่อยู่แต่ละแห่งตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน