ด้านหลัง

 1. ถ้วยยางรองตา

  การถอดถ้วยยางรองตา

  กดขอบด้านล่างของถ้วยยางรองตาด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน แล้วดันขึ้น

  ถอดถ้วยยางรองตาออกเมื่อใส่ช่องมองภาพแบบปรับมุมได้ (แยกจำหน่าย) และเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [FINDER/MONITOR], จากนั้นเปลี่ยน [ช่องมองภาพ(แมนนวล)] และ [หน้าจอ(แมนนวล)]

 2. ช่องมองภาพ
 3. ปุ่ม C3 (ปุ่มกำหนดเอง 3)
 4. ปุ่ม MENU
 5. จอภาพ/แผงสัมผัส

  ท่านสามารถปรับจอภาพให้มีมุมที่มองง่ายขึ้นและถ่ายภาพจากตำแหน่งใดก็ได้

 6. เซ็นเซอร์ตา
 7. ปุ่มปรับไดออปเตอร์

  ปรับปุ่มปรับไดออปเตอร์ให้เหมาะสมกับสายตาจนกว่าการแสดงผลจะปรากฏชัดเจนในช่องมองภาพ หากหมุนปุ่มปรับไดออปเตอร์ไม่สะดวก ให้ถอดถ้วยยางรองตาออกก่อนหมุนปุ่มนั้น

 8. ปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)
 9. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม AF-ON (เปิด AF)
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ขยายภาพ)
 10. ปุ่มหมุนด้านหลัง

  ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ สำหรับโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมดได้อย่างรวดเร็ว

 11. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม AEL
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ดัชนีภาพ)
 12. ปุ่มเลือก
 13. สวิตช์ฝาปิดช่องเสียบสื่อบันทึก
 14. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ส่งไปยังสมาร์ทโฟน)

  ท่านสามารถเปิดหน้าจอสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] โดยกดที่ปุ่มนี้

 15. ปุ่มควบคุม
 16. ไฟแสดงสถานะการเข้าถึง
 17. สำหรับถ่ายภาพ: ปุ่ม C4 (ปุ่มกำหนดเอง 4)
  สำหรับดูภาพ: ปุ่ม  (ลบ)
 18. ปุ่ม  (ดูภาพ)