ขั้นระดับแสง

ท่านสามารถปรับเพิ่มการตั้งค่าของความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าชดเชยแสง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ขั้นระดับแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

0.3EV / 0.5EV

หมายเหตุ

  • แม้ท่านจะตั้ง [ขั้นระดับแสง] ไว้ที่ [0.5EV] ค่าระดับแสงที่ปรับโดยใช้ปุ่มชดเชยแสงจะเปลี่ยนขั้นละ 0.3EV