การใช้งานแฟลช (แยกจำหน่าย)

ใช้แฟลชในบริเวณที่มืดเพื่อทำให้วัตถุสว่างขึ้นขณะถ่ายภาพ และใช้แฟลชด้วยเพื่อป้องกันอาการกล้องสั่น

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแฟลชได้จากคําแนะนําการใช้งานของแฟลช
 1. ติดแฟลช (แยกจำหน่าย) ที่ผลิตภัณฑ์

 2. ถ่ายภาพหลังจากที่ได้เปิดแฟลชและแฟลชชาร์จเต็มแล้ว
  กะพริบ: กำลังชาร์จ
  ติดสว่าง: สิ้นสุดการชาร์จ
  • โหมดแฟลชที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดและฟังก์ชั่นถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • แฟลชจะใช้งานไม่ได้เมื่อตั้ง [ชนิดของชัตเตอร์] ไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์]
 • แฟลชจะใช้งานได้ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยตั้ง [ชนิดของชัตเตอร์] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] ชัตเตอร์เชิงกลจะใช้งานได้
 • แสงแฟลชอาจถูกบังถ้าเสียบเลนส์ฮูด และส่วนล่างของภาพที่บันทึกอาจมีแสงเงา ถอดเลนส์ฮูด
 • เมื่อใช้แฟลช ให้ยืนห่างจากวัตถุ 1 ม. ขึ้นไป
 • ท่านไม่สามารถใช้แฟลชขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว(ท่านสามารถใช้ไฟ LED เมื่อใช้แฟลช (แยกจำหน่าย) ด้วยไฟ LED)
 • ก่อนที่จะติด/ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น แฟลช เข้ากับ/ออกจากแท่นเสียบ Multi Interface ให้ปิดผลิตภัณฑ์ก่อน เมื่อติดอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมยึดติดกับผลิตภัณฑ์แน่นหนาดีแล้ว
 • อย่าใช้แท่นเสียบ Multi Interface กับแฟลชที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปที่ใช้แรงดันไฟ 250 V หรือมากกว่า หรือที่มีขั้วสลับกับกล้อง การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 • ท่านสามารถใช้แฟลชที่มีขั้วสลับกับช่องต่อสายซิงค์ โปรดใช้แฟลชที่มีแรงดันไฟซิงค์ 400 V หรือน้อยกว่า
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลชและตั้งซูมไว้ที่ตำแหน่ง W เงาของเลนส์อาจจะปรากฏบนภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการถ่ายภาพ ในกรณีนี้ ให้ถ่ายภาพโดยถ่อยห่างออกจากวัตถุ หรือตั้งซูมไปที่ตำแหน่ง T แล้วถ่ายภาพด้วยแฟลชอีกครั้ง
 • มุมของภาพที่บันทึกอาจจะเป็นเงามืด ทั้งนี้ขึ้นกับเลนส์
 • เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลชภายนอก อาจมีเส้นริ้วมืดและสว่างปรากฏอยู่ในภาพ หากตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไว้เร็วกว่า 1/4000 วินาที ในกรณีนี้ Sony ขอแนะนำให้ถ่ายภาพในโหมดตั้งค่าแฟลชด้วยตัวเองและตั้งค่าระดับแสงแฟลชเป็น 1/2 หรือสูงกว่า
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันกับแท่นเสียบ Multi Interface ได้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Sony หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย Sony หรือศูนย์บริการ Sony ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่