คร่อมต่อเนื่อง

กล้องจะถ่ายภาพหลายภาพในขณะที่เปลี่ยนระดับแสงโดยอัตโนมัติจากระดับแสงพื้นฐาน เป็นระดับที่มืดลง และสว่างขึ้น ท่านสามารถเลือกภาพที่ตรงตามความต้องการได้หลังจากบันทึกเสร็จแล้ว

 1. เลือก (ถ่ายคร่อม) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
  • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][แบบคร่อม][คร่อมต่อเนื่อง] → โหมดที่ต้องการ
  • หน้าจอตั้งค่าสำหรับ [แบบคร่อม] จะแสดงได้โดยกดปุ่ม Fn
 3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ
  • ระดับแสงพื้นฐานจะถูกกำหนดไว้สำหรับภาพแรก
  • กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้จนกว่าจะทำการถ่ายคร่อมเสร็จ

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวอย่างเช่น กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนทั้งหมดสามภาพโดยระดับแสงจะถูกปรับเลื่อนในช่วงบวกหรือลบ 0.3 EV เมื่อเลือก [คร่อมต่อเนื่อง: 0.3EV 3 ภาพ]

หมายเหตุ

 • ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ
 • เมื่อเลือก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง] ค่าระดับแสงจะถูกเปลี่ยนโดยการปรับค่า ISO ถ้าหากเลือกค่าอื่นนอกเหนือจาก [ISO AUTO] ระดับแสงจะถูกเปลี่ยนโดยการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
 • เมื่อท่านชดเชยระดับแสง ระดับแสงจะถูกปรับเลื่อนตามค่าที่ชดเชย
 • การถ่ายคร่อมใช้งานไม่ได้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
 • เมื่อใช้แฟลช ผลิตภัณฑ์จะทำการถ่ายภาพคร่อมโดยใช้แฟลช ซึ่งจะเปลี่ยนปริมาณแสงแฟลชแม้เมื่อเลือก [คร่อมต่อเนื่อง] ไว้ กดปุ่มชัตเตอร์สำหรับแต่ละภาพ