สีเฟรมปรับโฟกัส

ท่านสามารถระบุสีของกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัส หากมองเห็นกรอบได้ยากเนื่องจากวัตถุ ให้เปลี่ยนสีกรอบเพื่อให้มองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น

สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องคือ Ver.6.00 หรือใหม่กว่า

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [สีเฟรมปรับโฟกัส] → สีที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

สีเทา:
แสดงกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัสเป็นสีเทา
สีขาว:
แสดงกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัสเป็นสีขาว
สีแดง:
แสดงกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัสเป็นสีแดง