ตั้งค่าสื่อบันทึก: ให้สำคัญกับสื่อบันทึก

เลือกช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่จะบันทึก [ช่อง 1] คือการตั้งค่าเริ่มต้น หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และจะใช้การ์ดหน่วยความจำเพียงอันเดียว ให้ใช้ช่องเสียบ 1

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าสื่อบันทึก][ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] → ช่องเสียบที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ช่อง 1:
เลือกสื่อในช่องเสียบ 1
ช่อง 2:
เลือกสื่อในช่องเสียบ 2

คำแนะนำ

  • หากต้องการบันทึกภาพเดียวกันลงในการ์ดหน่วยความจำสองชุดพร้อมกัน หรือค้นหาภาพที่บันทึกไว้ในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสองชุดตามประเภทของภาพ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) ให้ใช้ [โหมดบันทึกภาพ]

หมายเหตุ

  • ช่องเสียบ 2 รองรับสื่อ Memory Stick PRO Duo และการ์ด SD ช่องเสียบ 1 รองรับเฉพาะการ์ด SD เท่านั้น