ข้อมูล IPTC

ท่านสามารถเขียนข้อมูล IPTC* ขณะบันทึกภาพนิ่งได้ สร้างและแก้ไขข้อมูล IPTC โดยใช้ IPTC Metadata Preset (http://www.sony.net/iptc/help/) และเขียนข้อมูลลงในการ์ดหน่วยความจำไว้ล่วงหน้า

*ข้อมูล IPTC ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะของเมตาดาต้าภาพดิจิตอลตามมาตรฐาน International Press Telecommunications Council

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ข้อมูล IPTC] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บันทึกข้อมูล IPTC:
ตั้งค่าว่าจะเขียนข้อมูล IPTC ไปยังภาพนิ่งหรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
  • หากท่านเลือก [เปิด] ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอถ่ายภาพ
ลงทะเบียนข้อมูล IPTC :
บันทึกข้อมูล IPTC จากการ์ดหน่วยความจำไปยังกล้อง เลือก [ช่อง 1] หรือ [ช่อง 2] เป็นการ์ดหน่วยความจำที่จะอ่านข้อมูล IPTC

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านดูภาพที่มีข้อมูล IPTC ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอ
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ IPTC Metadata Preset โปรดดูหน้าสนับสนุนต่อไปนี้
    http://www.sony.net/iptc/help/

หมายเหตุ

  • เมื่อใดก็ตามที่ท่านบันทึกข้อมูล IPTC ข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในกล้องจะถูกเขียนทับ
  • ท่านไม่สามารถแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูล IPTC ในกล้องได้
  • หากต้องการลบข้อมูล IPTC ที่บันทึกไว้ในกล้อง ให้รีเซ็ตกล้องกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
  • ก่อนที่จะมอบกล้องให้ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นยืมกล้อง ให้รีเซ็ตกล้องเพื่อลบข้อมูล IPTC