ใช้คู่มือฉบับนี้เมื่อท่านพบปัญหาใดๆ หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ถ้าเวอร์ชันซอฟต์แวร์ระบบของกล้องเก่ากว่า Ver.5.0 โปรดดูคู่มือช่วยเหลือได้ที่ URL ต่อไปนี้

https://helpguide.sony.net/ilc/1650/v1/th/index.html