การใช้ปุ่มเลือก

  • วางนิ้วลงที่ด้านบนของปุ่มเลือก เพื่อให้ใช้งานได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [โซน], [จุดที่ปรับได้], หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ท่านสามารถย้ายพื้นที่โฟกัสได้โดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มเลือก
  • ในการตั้งค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] จะถูกกำหนดให้กับตรงกลางของปุ่มเลือก