ตัวปรับไดนามิก (DRO)

เมื่อแบ่งภาพเป็นส่วนเล็กๆ ผลิตภัณฑ์จะวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงาระหว่างวัตถุกับพื้นหลัง ทำให้ได้ภาพที่สว่างและไล่แสงเงาที่ดีที่สุด

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [DRO/ออโต้ HDR][ตัวปรับไดนามิก]
  2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการโดยกดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวปรับช่วงไดนามิก: อัตโนมัติ:
แก้ไขความสว่างอัตโนมัติ
ตัวปรับช่วงไดนามิก: ระดับ 1 ― ตัวปรับช่วงไดนามิก: ระดับ 5:
ปรับแสงเงาในแต่ละบริเวณของภาพที่บันทึก เลือกระดับการปรับให้เหมาะสมที่สุดจากระดับ Lv1 (อ่อน) ถึง Lv5 (เข้ม)

หมายเหตุ

  • ในสถานการณ์ต่อไปนี้ [ตัวปรับไดนามิก] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปิด]:
    • เมื่อตั้งค่า [เอฟเฟ็คของภาพ] ที่ไม่ใช่ [ปิด]
  • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] หรือ [100p 60M] หรือเมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [120fps]/[100fps] [DRO/ออโต้ HDR] จะเปลี่ยนเป็น [ปิด]
  • เมื่อถ่ายภาพด้วย [ตัวปรับไดนามิก] ภาพอาจจะมีจุดรบกวนมาก เลือกระดับที่เหมาะสมโดยตรวจสอบภาพที่ถ่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านตั้งค่าเน้นลูกเล่นมากขึ้น