ด้านล่าง

  1. ช่องเสียบแบตเตอรี่
  2. ฝาปิดแบตเตอรี่
  3. ช่องต่อขาตั้งกล้อง

    ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา และอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้

  4. ก้านปลดฝาปิดแบตเตอรี่