การชาร์จก้อนแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จ

 1. ใส่แบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
  • ใส่แบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยให้ตรงตามทิศทางของเครื่องหมาย
  • เลื่อนแบตเตอรี่ไปทางลูกศรจนสุด

 2. ต่อสายไฟ (ที่ให้มาด้วย) เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แล้วเสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับติดผนัง

  • เมื่อเริ่มการชาร์จ ไฟ CHARGE (A) จะติดสว่างเป็นสีส้ม ไฟ CHARGE จะดับเมื่อระดับการชาร์จถึง 90% โดยประมาณ
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จโดยประมาณด้วยไฟแสดงสถานะการชาร์จ (B) ที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ (สีส้มหมายถึงแสงของไฟ) ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะดับ เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว
   สถานะการชาร์จ ไฟ CHARGE /ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
   ทันทีหลังจากใส่แบตเตอรี่ - 30%
   30% - 60%
   60% - 90%
   90% - ชาร์จเต็มแล้ว
   การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

   ระดับการชาร์จที่แสดงโดยไฟแสดงสถานะการชาร์จและเปอร์เซ็นต์ในตารางด้านบนเป็นคำแนะนำโดยสังเขป

   สถานะจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมและสภาพของแบตเตอรี่

  • เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม): เวลาในการชาร์จคือประมาณ 150 นาที
  • เวลาในการชาร์จข้างต้นคือเวลาสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งไม่มีประจุเลยที่อุณหภูมิ 25°C การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือสถานการณ์การใช้งาน
  • เมื่อไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จสว่างขึ้นดับลงทันที แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

หมายเหตุ

 • ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 10 °C ถึง 30 °C ท่านอาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าว
 • ใช้เต้ารับติดผนังที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC/เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หากมีการทำงานผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับติดผนังทันที เพื่อหยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
  หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟชาร์จ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแม้เมื่อไฟชาร์จดับลง
 • กรณีที่ใช้แบตเตอรี่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ไฟ CHARGE อาจกะพริบถี่ ๆ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อชาร์จใหม่
 • อย่าชาร์จก้อนแบตเตอรี่ต่อเนื่องหรือชาร์จซ้ำๆ โดยไม่ใช้งานแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มแล้วหรือใกล้จะเต็มแล้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเสื่อมลง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้ของ Sony เท่านั้น