ด้านบน/ด้านข้าง

 1. ปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
 2. ด้านบน: ปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
  ด้านล่าง: ปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัส
 3. ปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัส
 4. ขั้วต่อระบบ LAN
 5. ขั้วต่อ (ซิงค์แฟลช)
 6. ลำโพง
 7. ช่องต่อ  (ไมโครโฟน)

  เมื่อต่อไมโครโฟนภายนอก ไมโครโฟนในตัวจะปิดโดยอัตโนมัติ หากไมโครโฟนภายนอกเป็นแบบต่อโดยใช้ไฟเลี้ยง ไมโครโฟนจะได้รับไฟเลี้ยงจากกล้อง

 8. ช่องต่อ  (หูฟัง)
 9. ช่องต่อจิ๋ว HDMI
 10. ไฟชาร์จ
 11. ขั้วต่อ Multi/Micro USB*

  ขั้วต่อนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับไมโคร USB ได้

 12. แท่นเสียบ Multi Interface*

  อุปกรณ์เสริมบางอันอาจใส่ได้ไม่สุด และอาจยื่นพ้นออกมาทางด้านหลังของแท่นเสียบ Multi interface อย่างไรก็ตาม หากสามารถเสียบอุปกรณ์เสริมมาจนสุดด้านหน้าของแท่นเสียบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 13. ปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมด
 14. ปุ่มหมุนปรับโหมด
 15. ปุ่ม C2 (ปุ่มกำหนดเอง 2)
 16. ปุ่ม C1 (ปุ่มกำหนดเอง 1)
 17. ปุ่มชดเชยแสง
 18. ขอเกี่ยวสายสะพาย

  ร้อยปลายสายคล้องทั้งสองด้านเข้ากับกล้อง

 19. (เครื่องหมาย N)
  • เครื่องหมายนี้แสดงตำแหน่งการแตะเมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนที่มี NFC

  • NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น
 20. SLOT 1 (ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 1)

  รองรับเฉพาะการ์ด SD (ใช้ได้กับ UHS-I และ UHS-II)

 21. SLOT 2 (ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 2)

  รองรับการ์ด SD (ใช้ได้กับ UHS-I) และสื่อบันทึก Memory Stick PRO Duo


* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้กับแท่นเสียบ Multi Interface และขั้วต่อ Multi/Micro USB กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ Sony หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับแท่นเสียบอุปกรณ์เสริมได้เช่นกัน ไม่รับประกันการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น

การเสียบตัวป้องกันสาย

ใช้ตัวป้องกันสายเพื่อป้องกันไม่ให้สาย HDMI หลุดจากตัวกล้องขณะถ่ายภาพ เปิดฝาปิดช่องต่อทั้งสองและสอดสาย HDMI เข้าไปในกล้อง กางฝาปิดช่องต่อจิ๋ว HDMI ออกแล้วใส่ตัวป้องกันสายตามภาพ จนกระทั่งส่วนปลายตัวป้องกันสวมเข้าพอดีกับร่อง (A) ที่อยู่ด้านล่างขั้วต่อ Multi/Micro USB ขันด้วยสกรูยึดเพื่อยึดตัวป้องกันสายไว้ (B) จากนั้นหมุนปุ่มยึดเพื่อรัดสาย HDMI ไว้ (C)