ชนิดไฟล์ RAW (ภาพนิ่ง)

เลือกชนิดไฟล์สำหรับภาพ RAW

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชนิดไฟล์ RAW] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บีบอัดข้อมูล:
บันทึกภาพในรูปแบบ RAW ที่บีบอัดข้อมูล
ไม่บีบอัดข้อมูล:
บันทึกภาพในรูปแบบ RAW ที่ไม่บีบอัดข้อมูล เมื่อเลือก [ไม่บีบอัดข้อมูล] สำหรับ [ชนิดไฟล์ RAW] ขนาดไฟล์ของภาพจะใหญ่กว่าเมื่อบันทึกในรูปแบบ RAW ที่บีบอัดข้อมูล

หมายเหตุ

  • เมื่อเลือก [ไม่บีบอัดข้อมูล] ไว้สำหรับ [ชนิดไฟล์ RAW] ไอคอนบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น จะแสดงขึ้นเช่นกันขณะเปิดดูภาพที่ถ่ายในรูปแบบ RAW ที่ไม่บีบอัดข้อมูล