เกี่ยวกับสเกลปรับซูม

อัตราซูมที่ใช้ร่วมกับการซูมของเลนส์จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดภาพที่เลือก

เมื่อ [อัตราส่วนภาพ] คือ [3:2]

ตั้งค่าซูม ขนาดภาพ JPEG Full-frame/APS-C อัตราซูม
ออพติคัลซูมเท่านั้น (รวมสมาร์ทซูม) L - -
M เต็มเฟรม ประมาณ 1.5×
APS-C ประมาณ 1.3×
S เต็มเฟรม ประมาณ 2×
APS-C ประมาณ 2×
ซูมภาพคมชัด L เต็มเฟรม ประมาณ 2×
APS-C ประมาณ 2×
M เต็มเฟรม ประมาณ 3×
APS-C ประมาณ 2.6×
S เต็มเฟรม ประมาณ 4×
APS-C ประมาณ 4×
ซูมดิจิตอล L เต็มเฟรม ประมาณ 4×
APS-C ประมาณ 4×
M เต็มเฟรม ประมาณ 6.1×
APS-C ประมาณ 5.2×
S เต็มเฟรม ประมาณ 8×
APS-C ประมาณ 8×