โหมดโฟกัส

เลือกวิธีโฟกัสให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ

 1. หมุนปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัส (B) ในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัส (A) แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ

รายละเอียดรายการตั้งค่า

AF-S (AF ครั้งเดียว):
ผลิตภัณฑ์จะล็อคโฟกัส เมื่อปรับโฟกัสได้แล้ว ใช้โหมดนี้เมื่อวัตถุไม่เคลื่อนไหว

AF-C (AF ต่อเนื่อง):
กล้องจะทำการปรับโฟกัสต่อไปขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้ครึ่งหนึ่ง ใช้ค่านี้เมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ในโหมด [AF ต่อเนื่อง] จะไม่มีเสียงบีป เมื่อกล้องปรับโฟกัสได้แล้ว

DMF (DMF):
ท่านสามารถปรับละเอียดด้วยตัวเองได้ หลังจากปรับโฟกัสอัตโนมัติแล้ว เพื่อช่วยให้สามารถโฟกัสวัตถุได้รวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อใช้โหมดโฟกัสด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ฟังก์ชั่นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพมาโคร

MF (โฟกัสด้วยตัวเอง):
ปรับโฟกัสด้วยตัวเอง หากท่านไม่สามารถโฟกัสไปยังวัตถุที่ต้องการโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ใช้การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

ตัวแสดงโฟกัส

(ติดสว่าง):
วัตถุอยู่ในโฟกัสและล็อคโฟกัสแล้ว

(กะพริบ):
วัตถุไม่อยู่ในโฟกัส

(ติดสว่าง):
วัตถุอยู่ในโฟกัส กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องไปตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

(ติดสว่าง):
กำลังปรับโฟกัส

วัตถุซึ่งปรับโฟกัสได้ยากเมื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

 • วัตถุที่มืดและอยู่ไกล
 • วัตถุมีคอนทราสต์น้อย
 • วัตถุอยู่หลังกระจก
 • วัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว
 • แสงสะท้อนหรือผิววัตถุเป็นมันวาว
 • แสงกะพริบ
 • วัตถุย้อนแสง
 • รูปแบบซ้ำๆ ต่อเนื่องกัน เช่น ด้านหน้าอาคาร
 • วัตถุในพื้นที่โฟกัสซึ่งมีระยะโฟกัสต่างกัน

คำแนะนำ

 • ในโหมด [AF ต่อเนื่อง] ท่านสามารถล็อคโฟกัสได้โดยกดปุ่มที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [ปรับโฟกัส] ค้างไว้
 • เมื่อตั้งโฟกัสไปที่ระยะอนันต์ในโหมดโฟกัสด้วยตัวเองหรือโหมดโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางโฟกัสไว้ที่วัตถุซึ่งอยู่ไกลเพียงพอ โดยการตรวจสอบจอภาพหรือช่องมองภาพ

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [AF ต่อเนื่อง] เอาไว้ มุมภาพอาจเปลี่ยนไปทีละน้อยขณะกำลังโฟกัส แต่จะไม่ส่งผลต่อภาพจริงที่บันทึกได้
 • แม้ว่าได้ปรับปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF-S หรือ DMF แต่โหมดโฟกัสก็จะเปลี่ยนไปที่ [AF ต่อเนื่อง] เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือเมื่อปรับปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่