การใช้รายการ MENU

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของกล้องทั้งหมดรวมถึงการถ่ายภาพ การแสดงภาพและวิธีการใช้งาน ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของกล้องจาก MENU ได้เช่นกัน

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู

  2. เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการปรับโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
    • เลือกไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ (A) แล้วกดด้านซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม เพื่อย้ายไปยังแท็บ MENU อื่น
    • ท่านสามารถย้ายไปยังแท็บ MENU ถัดไปโดยกดปุ่ม Fn
    • ท่านสามารถกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม MENU

  3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดตรงกลาง เพื่อยืนยันการเลือก

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถแสดงหน้าจอเมนูโดยกำหนดฟังก์ชั่น [MENU] ให้กับคีย์กำหนดเองโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] แล้วกดคีย์นั้น