ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส: ติดตามโดยแตะจอ

ท่านสามารถใช้งานแบบสัมผัสเพื่อเลือกวัตถุที่่ท่านต้องการติดตามในโหมดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เลือก MENU → (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส] [เปิด] ล่วงหน้า

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][ติดตามโดยแตะจอ]
  2. แตะวัตถุที่ท่านต้องการติดตามบนจอภาพ
    การติดตามจะเริ่มขึ้น
  3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
    • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

  • ในการยกเลิกการติดตาม ให้แตะ หรือกดตรงกลางปุ่มควบคุม

หมายเหตุ

  • [ติดตามโดยแตะจอ] ไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้
    • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไปที่ [120p]/[100p]
    • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง]
    • เมื่อใช้ซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจิตอล
    • เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 หรือ LA-EA4