ความปลอดภัย (IPsec)

เข้ารหัสข้อมูลเมื่อกล้องและคอมพิวเตอร์สื่อสารกันผ่านการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย

สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องคือ Ver.6.00 หรือใหม่กว่า

 1. MENU (เครือข่าย) → [ความปลอดภัย (IPsec)] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

IPsec([เปิด]/[ปิด]):
ตั้งค่าว่าจะใช้ฟังก์ชั่น [ความปลอดภัย (IPsec)] หรือไม่
IP Address ปลายทาง:
ตั้งค่า IP address ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่น [ความปลอดภัย (IPsec)]
คีย์ที่แชร์กัน:
ตั้งค่าคีย์ที่แชร์กันใช้โดยฟังก์ชั่น [ความปลอดภัย (IPsec)]

หมายเหตุ

 • ใช้อักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อย่างน้อยแปดตัวและไม่เกิน 20 ตัวสำหรับ [คีย์ที่แชร์กัน]
 • สำหรับการสื่อสาร IPsec อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อต้องเข้ากันได้กับ IPsec
  อาจไม่สามารถทำการสื่อสารได้หรือความเร็วในการสื่อสารอาจลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
 • ในกล้องนี้ IPsec จะทำงานในโหมดถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้นและใช้ IKEv2
  อัลกอริทึมคือ AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMACSHA-256/HMAC-SHA-384-192
  การรับรองจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง
 • การสื่อสารที่เข้ารหัสสามารถทำได้กับอุปกรณ์ที่กำหนดค่าอย่างถูกต้องเท่านั้น การสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นจะไม่ถูกเข้ารหัส
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่า IPsec โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบของเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ของท่าน