ควบคุม AF/MF

ท่านสามารถเปลี่ยนสลับโหมดโฟกัสจากอัตโนมัติเป็นโฟกัสเองหรือกลับกัน ได้อย่างง่ายดายขณะถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องขยับตำแหน่งมือจับ

  1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → ปุ่มที่ต้องการ → [กดควบคุม AF/MF ค้าง] หรือ [กดสลับควบคุม AF/MF]

รายละเอียดรายการเมนู

กดควบคุม AF/MF ค้าง :
เปลี่ยนโหมดโฟกัสขณะที่ปุ่มถูกกดค้างไว้
กดสลับควบคุม AF/MF :
เปลี่ยนโหมดโฟกัสจนกระทั่งปุ่มถูกกดอีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [กดควบคุม AF/MF ค้าง] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง] ของปุ่มควบคุมได้