วงแหวนฟังก์ชั่น(เลนส์)

ท่านสามารถเลือกฟังก์ชั่นต่อไปนี้เพื่อกำหนดให้กับวงแหวนฟังก์ชั่นที่ตัวเลนส์: การโฟกัสแบบใช้กำลังช่วย (เพาเวอร์โฟกัส) หรือการเปลี่ยนมุมภาพระหว่างฟูลเฟรม และ APS-C/Super 35 มม. (ใช้งานได้กับเลนส์ที่สนับสนุนเท่านั้น)


หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับเลนส์

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [วงแหวนฟังก์ชั่น(เลนส์)]→ ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

พาวเวอร์โฟกัส:
ตำแหน่งโฟกัสจะเลื่อนไปที่ระยะอนันต์เมื่อท่านหมุนวงแหวนปรับฟังก์ชั่นไปทางขวา ตำแหน่งโฟกัสจะเลื่อนไปยังช่วงที่ใกล้กว่าเมื่อท่านหมุนวงแหวนปรับฟังก์ชั่นไปทางซ้าย
เลือก /เต็มเฟรม:
มุมภาพจะสลับระหว่างฟูลเฟรมและ APS-C/Super 35 mm เมื่อหมุนวงแหวนปรับฟังก์ชั่น
  • มุมภาพจะสลับโดยไม่คำนึงถึงทิศทางเมื่อท่านหมุนวงแหวนปรับฟังก์ชั่น