ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน

ท่านสามารถปรับระดับแสงด้วยปุ่มหมุนหน้า หรือปุ่มหมุนหลัง เมื่อปุ่มชดเชยแสงถูกตั้งไว้ที่ “0” ท่านสามารถปรับระดับแสงในช่วง -5.0 EV ถึง +5.0 EV

  1. ปรับตั้งปุ่มชดเชยแสงไปที่ "0"
  2. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ใช้การชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง
ปุ่มหมุนหน้า/ ปุ่มหมุนหลัง:
เปิดใช้การชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง

หมายเหตุ

  • เมื่อฟังก์ชั่นชดเชยระดับแสงถูกกำหนดให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ฟังก์ชั่นอื่นๆที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มหมุนนั้นก่อนหน้า จะถูกกำหนดให้กับอีกปุ่มหมุนหนึ่ง
  • การตั้งค่าของปุ่มชดเชยแสงจะมีความสำคัญเหนือกว่า [ชดเชยแสง] ใน MENU หรือการตั้งค่าระดับแสงโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง