คร่อมสมดุลย์สีขาว

ถ่ายภาพทั้งหมดสามภาพ โดยให้แต่ละภาพมีโทนสีต่างกันตามการตั้งค่าที่เลือกไว้สำหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมิสี และฟิลเตอร์สี

  1. เลือก (ถ่ายคร่อม) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
    • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
  2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][แบบคร่อม][คร่อมสมดุลย์สีขาว] → โหมดที่ต้องการ
    • หน้าจอตั้งค่า [แบบคร่อม] จะแสดงโดยกดปุ่ม Fn
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

คร่อมสมดุลย์แสงสีขาว: Lo:
บันทึกภาพติดต่อกันสามภาพที่มีสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกันเล็กน้อย (อยู่ภายในช่วง 10MK-1*)
คร่อมสมดุลย์แสงสีขาว: Hi:
บันทึกภาพติดต่อกันสามภาพที่มีสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกันเล็กน้อย (อยู่ภายในช่วง 20MK-1*)

* MK-1 คือหน่วยที่แสดงถึงความสามารถของฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสี และจะแสดงค่าเดียวกันนี้ในหน่วย "ไมเรด"

หมายเหตุ

  • ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ