ขยายโฟกัสเริ่มต้น (ภาพนิ่ง)

ตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้น เมื่อใช้ [ขยายโฟกัส] เลือกการตั้งค่าที่จะช่วยให้ท่านจัดภาพที่ถ่ายให้อยู่ภายในกรอบ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขยายโฟกัสเริ่มต้น] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

การถ่ายภาพแบบ Full-frame

x1.0:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายเดียวกับหน้าจอถ่ายภาพ
x4.7:
แสดงภาพขยาย 4.7 เท่า


การถ่ายภาพขนาด APS-C/Super 35 มม.

x1.0:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายเดียวกับหน้าจอถ่ายภาพ
x3.1:
แสดงภาพขยาย 3.1 เท่า