การใช้งานปุ่มควบคุม

  • ท่านสามารถเลือกรายการการตั้งค่าได้โดยการหมุนหรือกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม การเลือกของท่านจะถูกกำหนดเมื่อท่านกดตรงกลางปุ่มควบคุม
  • ฟังก์ชั่น DISP (การตั้งค่าแสดงผล) และ ISO (ISO) ถูกกำหนดไว้ที่ด้านบน/ขวาของปุ่มควบคุม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่เลือกให้ด้านซ้าย/ขวา/ล่าง และตรงกลางของปุ่มควบคุม รวมทั้งการหมุนของปุ่มควบคุมได้
  • ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรียกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกดด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรือการหมุนปุ่มควบคุม