ถ่ายภาพต่อเนื่อง

ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้

 1. หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ
  • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน

รายละเอียดรายการตั้งค่า

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi / ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid/ ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo


ชนิดของชัตเตอร์
ชัตเตอร์ระบบกลไก อัตโนมัติ/ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ *1
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi สูงสุด 5 ภาพต่อวินาที*2 สูงสุด 20 ภาพต่อวินาที*2 *3 *4
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid สูงสุด 5 ภาพต่อวินาที*2 สูงสุด 10 ภาพต่อวินาที*2
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo สูงสุด 2.5 ภาพต่อวินาที สูงสุด 5 ภาพต่อวินาที*2

*1 ค่าที่แสดงคือความเร็วการถ่ายภาพเมื่อตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ไปที่ [ปกติ]เมื่อตั้งค่า[ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ไปที่ [ให้ความสำคัญกับโฟกัส] ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจจะช้าลง

*2 โฟกัสจะล็อคไว้ที่การตั้งค่าในการถ่ายภาพแรกเมื่อตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ไปที่ [ปกติ] หรือ [ให้ความสำคัญไร้เสียง] และค่า F สูงกว่า F16

*3 เมื่อตั้งค่าโหมดโฟกัสไปที่ AF-C (AF ต่อเนื่อง) ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะแตกต่างกันตามเลนส์ที่ใส่อยู่ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้าสนับสนุนเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

*4 ในระหว่างการถ่ายภาพRAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล กล้องจะถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงสุด 12 ภาพต่อวินาที

คำแนะนำ

 • เมื่อต้องการปรับโฟกัสและระดับแสงอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้ตั้งค่าต่อไปนี้
  • [โหมดโฟกัส]: [AF ต่อเนื่อง]
  • [AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์]: [ปิด] หรือ [อัตโนมัติ]

หมายเหตุ

 • การถ่ายภาพต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • [เอฟเฟ็คของภาพ] ถูกตั้งไว้ที่ [สีเดียวโทนเข้ม]
  • [DRO/ออโต้ HDR] ถูกตั้งไว้ที่ [ออโต้ HDR]
 • ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลงเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช